Usluge

Na osnovu sačinjene bezbednosne procene i/ili dogovora sa rukovodstvom ili vlasnikom objekta koji se obezbeđuje, određuje se broj pozicija obezbeđenja i broj izvršilaca, kako bi se mogao pružiti veći stepen bezbednosti, sprečiti neovlašćeno ulaženje u štićeni prostor, iznošenje gotovih proizvoda, rezervnih delova i opreme, odnosno sprečavanje svih vrsta zloupotreba i otuđenja predmeta koji su u vlasništvu preduzeća ili pojedinca.

Prilikom angažovanja, obezbeđivanom objektu se dodeljuje rukovodilac obezbeđenja, čiji je zadatak da vrši organizaciju i nadzor nad celokupnim sistemom bezbednosti i da o aktuelnom stanju redovno izveštava klijenta.

Naši službenici obezbeđenja su bezbednosno provereni, stručno obučeni, motivisani i adekvatno opremljeni. Vezu održavaju umreženim telefonima našeg preduzeća i ručnim radio stanicama.

Jedno od naših ubeđenja je da samo zadovoljni radnici mogu kvalitetno obezbeđivati imovinu. Naši zaposleni imaju redovna primanja. Zarada im se isplaćuje nezavisno od toga da li je klijent izvršio plaćanje. Propisno su uniformisani i opremljeni. RPD-FTO d.o.o. preuzima potpunu odgovornost za osiguranje svojih radnika, kao i za ostale obaveze u vezi psihofizičkog zdravlja i njihove bezbednosti na radu.

Svakodnevni su slučajevi da neko u jednom danu izgubi imovinu koju je sticao celog života zbog sve učestalijih krađa i razbojništava. Nemojte bezbednost Vaše imovine prepuštati slučaju. Obratite se nama za adekvatnu tehničku zaštitu.

Protivprovalni i alarmni sistemi zaštite

Korišćenje visokokvalitetnih protivprovalnih uređaja je jedan od najboljih načina zaštite imovine. Ugrađivanjem ovakvog sistema, verovatnoća provale ili napada na objekat se smanjuje nekoliko puta u odnosu na objekat u kome nema ovakve zaštite.

Protivprovalni uređaj za zaštitu ima preventivno delovanje na potencijalnog provalnika ili napadača, jer se provale i/ili napadi dešavaju prvenstveno na nezaštićenim lokacijama.

U slučaju oružane pljačke može se umesto delovanja sirene koristiti i tzv. tihi alarm, a u obe vrste napada i automatsko obaveštavanje telefonskim putem.

Svaki ugrađeni sistem elektronskih uređaja za zaštitu u kratkom vremenu vraća uloženuinvesticiju, a upotrebna vrednost se višestruko povećava kroz stalni rad - budnost nad ljudima i imovinom. Naglašavamo da posao projektovanja i ugradnje moraju izvoditi stručni i pouzdani ljudi, jer se nestručnim izvođenjem radova delimično ili potpuno umanjuju performanse sistema zaštite.

Alarmni sistemi su namenjeni da deluju preventivno i da štite od mogućih neželjenih situacija: provala, lom stakla, požara, gasa i slično, koristeći razne vrste senzora (detektora). Izuzetno je bitno da se provala detektuje u ranoj fazi - pri pokušaju obijanja vrata, prozora ili razbijanja stakla. Alarmni sistemi koje ugrađujemo koriste napredne tehnologije obrade signala, čime se postiže pouzdanost u radu i maksimalno sprečava pojava "lažnih alarma". U slučaju provale, uključuje se snažna spoljašnja sirena i svetlosna signalizacija. Eventualno onesposobljavanje sirene od strane provalnika neće uspeti, jer alarmni sistem poseduje sopstveno napajanje (opciono), koje pri pokušaju odsecanja kabla aktivira zvučnu i svetlosnu signalizaciju alarma.

Video nadzor

Video nadzor (CCTV) je sastavni deo bilo kojeg ozbiljnijeg sistema obezbeđenja.

Video nadzor se primenjuje u različitim situacijama, od kontrole i nadzora radnika do prevencije krađe i ostalih prestupa.

Povezan sa drugim vrstama senzora, može da služi za rano otkrivanje i slanje alarmnog signala.

Ugrađujemo opremu za video nadzor renomiranih svetskih proizvođača, koja je u mogućnosti da odgovori svim Vašim zahtevima. Na raspolaganju su Vam razne vrste kamera: spoljašnje, unutrašnje, skrivene, mini i druge, sa visokom rezolucijom slike i kvalitetnom kompresijom, a sve u zavisnosti od željenog odnosa kvaliteta i cene.

Postavljanje video nadzora predstavlja jednokratnu investiciju, dugoročno se takvo ulaganje smanjenjem potencijalne štete i efikasnijim nadzorom nad svakodnevnim poslovanjem, svakako isplati.

Kontrola pristupa i radnog vremena

Ugrađujemo kartične sisteme za kontrolu pristupa koji očitavaju razne tipove propusnica kao što su: magnetna kartica, ukucavanje šifre, biometrijske kartice, identifikacioni privesci i drugo, kao i biometrijske sisteme koji funkcionišu po principu očitavanja otiska prsta, šake, oka, lica, prepoznavanje glasa i slično. Mogu biti povezani sa elektronskom bravom na vratima i sprečavaju ulaz neovlašćenih lica.

Mogućnost kombinovanja sa ostalim sistemima zaštite (video nadzor, alarmi), kvalitet, pouzdan rad, jednostavnost ugradnje i pristupačna cena su razlozi za odabir sistema kontrole pristupa.

Primena sistema kontrole radnog vremena znatno olakšava zamoran i dugotrajan posao obračuna i kontrole radnog vremena. Rukovanje je vrlo jednostavno, jer od korisnika zahteva samo prijavu magnetnom karticom. Podaci se zatim prosleđuju u računar gde se programski obrađuju. Konačni rezultat je izveštaj sa obračunom radnih sati za svakog zaposlenog.

Projektovanje, instalacije i održavanje tehničkih sistema zaštite

Integracijom vrhunskih tehnologija poznatih svetskih proizvođača iz oblasti tehničke zaštite, svojim iskustvom i znanjem, implementiramo celovita rešenja prilagođena potrebama najvišeg stepena bezbednosti korisnika naših usluga i njihove imovine. Alarmni sistemi, kao i sistemi video nadzora (CCTV) imaju vrlo širok spektar primene u tehničkoj zaštiti od najmanjih poslovnih i stambenih prostora, do velikih poslovnih centara, banaka, obrazovnih ustanova, sportskih objekata, objekata specijalne namene, magacinskih prostora itd. Zaštita imovine je osnovna namena alarmnog i CCTV sistema. Obezbeđuje se pravilnom procenom bezbednosne situacije na samom objektu i analizom svih mogućih načina ugrožavanja objekta i imovine. Visoka pouzdanost tehničkih sistema obezbeđuje se kvalitetnim izborom opreme, pravilnim rasporedom kamera i elemenata alarmnog sistema, kao i kvalitetnom montažom.

Šta je MONITORING?

Daljinski nadzor - Monitoring je vid obezbeđenja koji funkcioniše tako što se ugrađeni alarmni sistemi na objektu korisnika povezuju sa Monitoring centrom RPD-FTO d.o.o. u kome iskusni operateri preko posebnog, specijalizovanog softvera neprekidno prate rad povezanih alarmnih sistema. Ukoliko dođe do alarmne situacije, Monitoring centar usmerava interventni tim mobilnog obezbeđenja na ugroženi objekat, istovremeno obaveštavajući korisnika, policiju i ako je potrebno, hitnu pomoć i vatrogasnu službu.

Šta je MONITORING CENTAR?

Monitoring centar je služba koja daljinski nadzire štićene objekte 24 časa dnevno. Opremljen je najsavremenijim tehničkim sredstvima zahvaljujući kojima u slučaju registrovanja bilo kakve incidentne situacije (poput provale, požara...) omogućava brzu i pravovremenu reakciju. Monitoring centar održava stalnu vezu sa interventnim timovima i koordinira njihov rad.

Kako funkcioniše MONITORING?

Faza I - PROJEKTOVANJE

Naši konsultanti za bezbednost dolaze na Vaš poziv kako bi obišli objekat koji želite da obezbedite. Nakon prezentacije usluga naši konsultanti će izvršiti besplatnu analizu bezbednosti, a po izvršenom obilasku i skiciranju objekta predložiće Vam optimalni tehnički sistem zaštite. Nakon odabira odgovarajućeg alarmnog sistema i monitoring paketa, sledi potpisivanje ugovora, a zatim:

Faza II - INSTALACIJA

Tehnička služba u najkraćem roku instalira alarmni sistem u Vašem objektu. Zatim sledi obuka korisnika o pravilnoj upotrebi i ostalim mogućnostima sistema. Najbitnija stavka u sklopu instalacije sistema je povezivanje Vašeg alarmnog sistema sa našim MONITORING CENTROM.

Ukoliko već posedujete alarmni sistem, savetujemo Vam da učinite korak ka smanjenju rizika priključenjem na naš Monitoring centar, što višestruko smanjuje mogućnost provaljivanja u objekat. Provalnici prvenstveno biraju nezaštićene lokacije.

Vaša SIGURNOST i BEZBEDNOST treba da budu na prvom mestu.

Poligraf

U saradnji sa privatnom detektivskom agencijom Diza d.o.o. Beograd pružamo uslugu poligrafskog ispitivanja i testiranja za pravna i fizička lica.

Poligrafsko ispitivanje/testiranje za pravna lica obuhvata:

 1. Sprečavanje unutrašnjeg konflikta u firmi
 2. Provera pri zapošljavanju
 3. Provera osiguranog štetnog slučaja
 4. Sprečavanje finansijskih gubitaka
 5. Upotreba alkohola/narkotika na radnom mestu
 6. Nepravedan tretman radnika
 7. Izvršenje krivičnih dela od strane zaposlenog
 8. Drugi slučajevi

Poligrafsko ispitivanje/testiranje za fizička lica, obuhvata:

 1. Porodične odnose
 2. Vanporodične odnose
 3. Potvrdu davanja izjave
 4. Lažno optuživanje
 5. Upotreba alkohola/narkotika
 6. Nasilje u porodici
 7. Izvršenje krivičnog dela u porodici
 8. Drugi slučajevi