Centar za obuku

U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju (“Službeni glasnik RS“ broj 104/13), RPD-FTO d.o.o. je akreditovan od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije za sprovođenje stručne obuke za vršenje poslova:

  • fizičko-tehničke zaŠtite
  • procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
  • redarske službe
  • planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite
  • montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.

Prva i najvažnija aktivnost je podizanje nivoa stručnosti i odgovornosti službenika obezbeđenja.

Stručna obuka će obezbediti da svi službenici obezbeđenja primenjuju iste standarde, pravila i procedure.

Po završetku obuke polaže se završni ispitni test, a po uspešnom polaganju testa izdaje se Potvrda o obučenosti. Potvrda o obučenosti je uslov za polaganje stručnog ispita u MUP-u i dobijanje licence.

RPD-FTO d.o.o. Centar za obuku je za sve polaznike obuke obezbedio potrebnu literaturu u elektronskoj i štampanoj formi, opremu za obuku u primeni fizičke snage i adekvatan prostor za izvođenje obuke.

Obuku realizuju visoko stručni i iskusni predavači i instruktori.

Naša želja je da profesionalnim i čestitim radom povećamo poverenje građana u našu profesiju.