O Nama

RPD-FTO d.o.o. je preduzeće specijalizovano za pružanje usluga u oblasti fizičko-tehničkog obezbeđenja, sa sedištem u Vrbasu, Save Kovačevića br.39, koje zastupa direktor .

Naše preduzeće je otpočelo sa radom 2006. godine, a 2014. godine RPD-FTO d.o.o. je osnovalo ogranak RPD-FTO CENTAR ZA OBUKU I LICENCIRANJE LICA ZA FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENJE.

RPD-FTO d.o.o. poseduje:

RPD-FTO d.o.o. Vrbas poseduje ovlašćenje Sektora za vanredne situacije za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima druge i treće kategorije ugroženosti od požara.

Pružamo sledeće usluge:

  • fizičko obezbeđenje;
  • tehničko obezbeđenje i izrada dokumentacije sistema tehničke zaštite;
  • alarmni i video monitoring iz kontrolnog centra;
  • obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki;
  • procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja;
  • stručna obuka lica za poslove službenika obezbeđenja i redara;
  • organizovanja zaštite od požara u subjektima druge i treće kategorije ugroženosti od požara;
  • poligrafsko ispitivanje i testiranje i
  • održavanje čistoće i higijene.

Ističemo da pored iskustva koje posedujemo baveći se problematikom bezbednosti, naše preduzeće vode uspešni, visoko kvalifikovani poslovni ljudi, u saradnji sa istaknutim stručnjacima za bezbednost.

Koristeći najsavremeniju tehnologiju i vodeći računa o kvalitetnoj selekciji kadrova, RPD-FTO d.o.o. garantuje klijentima bezbednost, spokoj i potpuno zadovoljstvo.

Naše preduzeće je učinilo uspešnim pre svega realizacija plana razvoja usluga u oblasti fizičko-tehničkog obezbeđenja, sprovođenjem politike kvaliteta i sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda: ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 i A.L2.002:2015.

RPD-FTO d.o.o. je član Udruženja za privatno obezbeđenje Srbije.

Vaša SIGURNOST i BEZBEDNOST treba da budu na prvom mestu.