Centar za Obuku

U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju (“Službeni glasnik RS“ broj 104/13), RPD-FTO d.o.o. je akreditovan od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije za sprovođenje stručne obuke za obavljanje poslova fizičko-tehničkog obezbeđenja lica i imovine.

Prva i najvažnija aktivnost je podizanje nivoa stručnosti i odgovornosti službenika obezbeđenja.

Stručna obuka će obezbediti da svi službenici obezbeđenja primenjuju iste standarde, pravila i procedure.

Stručna obuka službenika obezbeđenja traje 101 nastavni čas i sastoji se od:

  • teorijskog dela, u trajanju od 66 nastavnih časova i
  • praktičnog dela, 35 nastavnih časova obuke u primeni fizičke snage.

Po završetku obuke polaže se završni ispitni test, a po uspešnom polaganju testa izdaje se Potvrda o obučenosti. Potvrda o obučenosti je uslov za polaganje stručnog ispita u MUP-u i dobijanje licence.

RPD-FTO d.o.o. Centar za obuku je za sve polaznike obuke obezbedio potrebnu literaturu u elektronskoj i štampanoj formi, opremu za obuku u primeni fizičke snage i adekvatan prostor za izvođenje obuke.

Obuku realizuju visoko stručni i iskusni predavači i instruktori.

Pojedinačna cena obuke iznosi 12.000 dinara (PDV nije uključen u cenu).

Naša želja je da profesionalnim i čestitim radom povećamo poverenje građana u našu profesiju.