O Nama

RPD-FTO d.o.o. je preduzeće specijalizovano za pružanje usluga u oblasti fizičko-tehničkog obezbeđenja, sa sedištem u Vrbasu, Save Kovačevića br.39, koje zastupa direktor .

Naše preduzeće je otpočelo sa radom 2006. godine, a 2014. godine RPD-FTO d.o.o. je osnovalo ogranak RPD-FTO CENTAR ZA OBUKU I LICENCIRANJE LICA ZA FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENJE.

RPD-FTO d.o.o. poseduje Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana, kao i Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika..

Pružamo sledeće usluge:

  • fizičko obezbeđenje
  • tehničko obezbeđenje
  • monitoring
  • stručna obuka lica za poslove službenika obezbeđenja
  • poligrafsko ispitivanje i testiranje lica

Ističemo da pored iskustva koje posedujemo baveći se problematikom bezbednosti, naše preduzeće vode uspešni, visoko kvalifikovani poslovni ljudi, u saradnji sa istaknutim stručnjacima za bezbednost.

Koristeći najsavremeniju tehnologiju i vodeći računa o kvalitetnoj selekciji kadrova, RPD-FTO d.o.o. garantuje klijentima bezbednost, spokoj i potpuno zadovoljstvo.

Naše preduzeće je učinilo uspešnim pre svega realizacija plana razvoja usluga u oblasti fizičko-tehničkog obezbeđenja, sprovođenjem politike kvaliteta i sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008, sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu usaglašenog sa zahtevima standarda SRPS OHSAS 18001:2008 i standarda SRPS A.L2.002:2008 za oblasti: fizičko-tehničko obezbeđenje, instaliranje sistema tehničkog obezbeđenja, monitoring i video nadzor.

RPD-FTO d.o.o. je član Udruženja za privatno obezbeđenje Srbije.

Vaša SIGURNOST i BEZBEDNOST treba da budu na prvom mestu.